Για περισσότερα από 30 χρόνια αναπτύσσουμε και παράγουμε λιπάσματα υψηλής ποιότητας που στοχεύουν στη μεγιστοποίηση της παραγωγής

Ποιοτικά προϊόντα για σύγχρονη και βιώσιμη γεωργία

Προϊόντα

Τα προϊόντα των Αγροχημικών Κρήτης είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιων εργαστηριακών ερευνών και πειραματικών εφαρμογών. Η ανάπτυξη τους έχει γίνει με γνώμονα να καλύπτουν τις αυξημένες ανάγκες και απαιτήσεις του σύγχρονου καλλιεργητή.